Infolinia 887 118 118

Stanowisko Polskiej Akademii Nauk w zakresie szczepień

Jak słusznie zauważa Polska Akademia Nauk spór dotyczący szczepień dzieci jest sporem stricte moralnym nie natomiast sporem naukowym. 

Do szczepień obowiązkowych w Polsce zaliczane są szczepienia na takie choroby jak:

 • gruźlica
 • zapalenie wątroby typu b
 • błonica,
 • tężec,
 • krztusiec,
 • haemophilus influenzae, 
 • poliomyelitis, 
 • odra, 
 • świnka, 
 • różyczka,

warto także wiedzieć, iż refundowane są również szczepienia przeciw:

 • ospie wietrznej,
 • zakażeniom wywołanym przez Streptococcus pneumoniae

jednak oba powyższe szczepienia podlegają refundacji tylko w stosunku do dzieci znajdujących się w grupach ryzyka.

Głównym założeniem Polskiej Akademii Nauk jest propagowanie świadomości rodziców także w kontekście szczepień zalecanych, do których zalicza się szczepienia przeciw zakażeniom rotawirusowym, zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis, ospie wietrznej, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A), zakażeniom wywołanym przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz odkleszczowemu zapaleniu mózgu.

 

Polska Akademia Nauk w sposób klarowny sformułowała wykaz szczepień, których wykonanie ma na celu ochronę dziecka. Wobec powyższego do zaleceń takich należy się stosować. 

Kontakt:

Prenatalis sp. z o.o.
Ul. Chopina 11 lok. 3
85-092 Bydgoszcz

887 118 118
887 119 119

e-mail:
szkolenia@pieknenarodziny.pl